گوگل برای جلوگیری از تغییر توضیحات متا پیشنهاداتی را ارائه می‌دهد

گوگل برای جلوگیری از تغییر توضیحات متا پیشنهاداتی را ارائه می‌دهد جان مولر به تازگی پیشنهادهایی را ارائه داده است تا به شما اطمینان دهد توضیحات متا ارائه شده همان چیزی است که در نتایج جستجو استفاده می‌شود. چرا که گوگل...
ادامه مطلب
بالا