نرم افزار تبلیغات در تلگرام

نرم افزار تبلیغات در تلگرام قابلیت های کلیدی نرم افزار تبلیغات در تلگرام : ۱-تبلیغات هدفمند در تلگرام ۲-قابلیت ارسال بر اساس شهر ها ۳-قابلیت گزارش گیری کامل ۴-قابلیت ارسال بر اساس منطقه بندی ۵-ارسال براساس اپراتورهای خاص در کشور ۶-قابلیت ارسال جهانی نرم افزار ۷-ارسال تبلیغات به صورت رایگان ۸-ارسال متن و عکس و[…]