• 0936-657-7984

Tag Archives: ایده های پول ساز 5 هزار تومانی

ایده های پول ساز 5 هزار تومانی

ایده های پول ساز 5 هزار تومانی

45

محدودیت باعث ایجاد خلاقیت می شود .
لطفا این دو سوال را پاسخ دهید :
1- برای چه کالا ها و خدماتی حاضرید 5 هزار تومان بپردازید ؟
2 – اگر بخواهید با سرمایه ی 5 هزار تومان ، درآمد کسب کنید ، چه می کنید ؟
پاسخ به این سوال ها ، انسان های کارآفرین و میلیارد را از انسان های فقیر متمایز می کند

 

est.sepanta